Coaching voor levensloop & loopbaanvraagstukken

Coaching | De Jager Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding die ingezet wordt om doelen helder te krijgen en vervolgens deze doelen te bereiken. Dit gaat zowel over persoonlijke – als zakelijke doelen.

Visie

Coachen is een kunst, een vak, waarbij er sprake is van gelijkwaardigheid tussen coach en coachee en waarbij de coach zorgt voor begeleiding, uitdaging en activeren van een toekomstgerichte visie op de leervraag van de coachee.

Een coachtraject kan een traject zijn of losse gesprekken en is altijd maatwerk. Start met kennismaking, vertrouwen is de basis. We stellen jouw leerdoel vast en je geeft aan wat je van mij als coach verwacht. Het is mijn doel om bij te dragen aan jouw zelfredzaamheid, waarbij fysieke en mentale vitaliteit centraal staat. Is jouw leerdoel helder en vraagt dit om andere begeleiding? Dan maak ik gebruik van mijn netwerk om jou met de juiste coach te verbinden.

Is de basis op orde en hebben wij vastgesteld wanneer jouw traject succesvol is? Dan ondersteun ik jou in je persoonlijke leerproces en daag uit tot het verkennen van het onbekende. Ik ben professioneel, betrokken en energiek. Ik spiegel je in je eigen gedrag. Humor en relativering zet ik ook in. Zelfontwikkeling hoeft niet zwaar of ingewikkeld te zijn!

Toegepaste methoden en technieken voor coaching zoals onder andere:

  • DISC
  • Drijfveren
  • GROW
  • Kernkwadranten
  • NLP
  • RET
  • TA